AYEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK

Yükümlülükler

1) Yapılan sözleşmenin bir nüshasını Çevre İl Müdürlüğüne bildirmek

2) Çevre izninden muaf olan tesislerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden muafiyet yazılarının alınması ve bu belge ile gerekli müracaatların yapılması

3) Gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve dosya oluşturmak.

4) Sözleşme tarihinden itibaren ayda en az bir gün tesiste bulunmak

5) GFB ( Geçici Faaliyet Belgesi) ye müracaat etmek ve belgeyi almak

6) Çevre izni ve lisansı için gerekli müracaatları yapmak ve çevre izin belgesini almak,

7) Evsel nitelikli atıkların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

8) Bitkisel nitelikli atık yağların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

9) Atık yağların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

10) Tıbbi atıkların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

11) Ambalaj atıklarının yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

12) Atık suların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

13) Emisyon atıkları yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

14) Çevresel Gürültü Kirliliği yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

15) Tehlikeli atıkların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

16) Atık akü ve pillerin yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi

17) Elektronik atıkların yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

18) Bahçe atıklarının yönetimi koordinasyonun sağlanması ve kayıtların düzenlenmesi,

19) Canlı müzik izni almak,

20) Endüstriyel atık yönetim planı hazırlayıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak ve onaylatmak,

21) Senede en az bir kere İç Tetkik Raporu hazırlamak,

22) Personel eğitimleri yapmak ( Tehlikeli atıklar, Ambalaj atıkları, Bitkisel atık yağlar, Yönetim bilgilendirme ve Çevre mevzuatları)

23) Yeşil Yıldız Belgesi Başvurusunu Koordine Etmek