AYEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK

Ayel Çevre Mühendislik Olarak Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Omuzlarında taşıdığı yükümlülüğün farkında olan, Ayel Çevre Mühendislik olarak daha iyi bir gelecek için sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanan firmalar tarafından, Çevre Kanunu ve kapsamında yayımlanan yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda yapılan danışmanlığa verilen isimdir. Çevre Danışmanlığının temel kapsamlarını belirleyen 3 adet yönetmelik vardır:

 • 1) Çevre Kanununa Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
 • 2) Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
 • 3) Çevre Denetim Yönetmeliği

Bu üç yönetmelik Çevre Danışmanlığı işinin tümünü kapsamı içine almaktadır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında da Çevre Danışmanlık Hizmeti alması gereken tesisler yaptıkları faaliyete göre sıralanmaktadırlar. Çevre Danışmanlık işleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan online portallar araclığı ile sağlanmaktadır.

Çevre Danışmanlığı Kapsamında Çevre Danışmanı olan firmaların yapması gereken işleri;

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisansla Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen tüm belgelerin hazırlanması ve toplanması.
 • İş Akım Şeması ve Proses Özetinin Hazırlanması.
 • Hazırlanan belgeler ile tesis için 1 sene geçerliği olan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun yapılması (online sistem üzerinden)
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasının ardından gerekli ölçüm ve analizleri yaptırarak, 5 sene geçerliği olan Çevre İzin/Lisans başvurusunun yapılması (online sistem üzerinden)
 • Tesiste ayda en az 1-2 gün ziyaret edilerek gerekli denetimlerin yapılması ve aylık denetim tutanaklarının muazzam tutulması.
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığı ile yapılacak tüm yazışmaların yapılması, her türlü evrak başvuusu ve takibi, alımı.
 • Gereken tüm muafiyetlerin ve izinlerin alınması. (Canli Müzik, Gürültü vs.)
 • Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında her türlü atık toplama organizasyonun yapılması ve atık taşıyıcı-bertarafçı firmalar ile aradaki anlaşmaların sağlanması.
 • Çevre Mevzuatları kapsamında personele gerekli eğitimlerin verilmesi.
 • Tesis içinde sürdürebilir çevre politikası uygulanması için yol göstermek ve gerekli organizasyonları yapmak.
 • Her tesis için en az 1 çevre görevlisi atanması.
 • İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek,
 • Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak,
 • Özetle, Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında gerekli tüm işleri yaparak, tesisin çevre yönetim birimi olarak hizmet verilmesi ve tesis yetkililerinin üzerinden bu yükün alınması çevre danışman firmalarının görev nitelikleri kapsamındadır.

ÇED Hizmetleri

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder.

ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler bu yönetmelik kapsamında Ek-1 listesinde yer alıyorlarsa ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alıyorlarsa Seçme Eleme Kriterlerine göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi) Belgesi, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla tesislere verilmektedir.

AYEL ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak bugüne kadar Türkiye genelinde 500'den fazla turizm ve konaklama tesisi temsilcisine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) ile ilgili çeşitli konferanslar ve birebir temaslar vasıtasıyla bilgi verilmiş, 100'den fazla tesis yerinde ziyaret edilmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile toplam 294 olan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerinin 26 adedi Ayel Çevre tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile belgelendirilmiş, halen 13 tesisimizin belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Bu konuda hazırlamış olduğumuz broşürü ulaşmak için tıklayın.

Atık Su Projeleri

Ayel Çevre Danışmanlık olarak atık su projeleri ve taahhütleri konularında hizmet vermekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının su kirliliği kontrolü yönetmeliğine göre ülkenin yer altı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile çevreye verilen atıksu ve atıksu arıtma tesisinden çıkan suların analizleri yaptırılarak rapor edilmektedir. Biyolojik, kimyasal ve ileri arıtma tesislerinin kurulması, işletilmesi ve ilgili tesislerin yasal mevzuat ve yükümlülükleri açısından alıcı ortam deşarj izni alınması gibi birçok konuda hizmet vermekteyi

İçme ve Kullanma Suyu Eldesi

Ayel bünyesindeki AYEL TEKNİK 15 Yıllı aşkın mühendislik hizmetleri tecrübesiyle istenilen her kullanım alanı için beklenen kalitede su eldesi ve teknik servis hizmetleri alanında güvenli ve sağlam bir çözüm ortağıdır. Mevcut su kaynağından işletmeler için gerekli kalitede suyun temini için projelendirme , imalat ,montaj, devreye alma ve elde edilen kalitenin devamlılığı için gerekli teknik hizmetleri sunmaktadır.

 • Projelendirme
 • İş Akım Şeması ve Proses Özetinin Hazırlanması.
 • Anahtar teslim tesis ve cihaz kurulumu, otomasyon çözümleri
 • Sistemlerinizin revizyon, bakım, tamir ihtiyaçları
 • İşletme desteği, sistem eğitimleri.
 • Servis, yedek parça ve sarf malzeme tedariği.

İÇME ve KULLANMA SUYU ELDESİ

 • Filtrasyon sistemleri
 • Su Yumuşatma sistemleri
 • Kuyu Suyu Reverse Osmosis sistemleri
 • Deniz Suyu Reverse Osmosis sistemleri
 • Ultraviyole Dezenfeksiyon sistemleri
 • Ozonlama sistemleri
 • Klorlama sistemleri

PROSES SUYU ELDESİ

 • Multimedya filtreler
 • Özel medayalı filtreler. ( Arsenik, Demir, Mangan… )
 • Yumuşatma sistemleri
 • Ultrafiltrasyon Sistemleri
 • Nanofiltrasyon Sistemleri
 • Reverse Osmosis sistemleri
 • Deniz Suyu Reverse Osmosis sistemleri
 • Elektro Deiyonizer ( EDI )
 • Continues Electrodeionization ( CEDI )
 • Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri.
 • Ozonlama sistemleri
 • Kimyasal dozaj sistemleri.
 • Su sistemleri otomasyon çözümleri.

Çevre İzin ve Lisans Belgeleri

AYEL Çevre Danışmanlık olarak Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

Çevre Danışmanlığı Kapsamında Çevre Danışmanı olan firmaların yapması gereken işleri;

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisansla Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen tüm belgelerin hazırlanması ve toplanması.
 • İş Akım Şeması ve Proses Özetinin Hazırlanması.
 • Hazırlanan belgeler ile tesis için 1 sene geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun yapılması (online sistem üzerinden)
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasının ardından gerekli ölçüm ve analizleri yaptırarak, 5 sene geçerliği olan Çevre İzin/Lisans başvurusunun yapılması (online sistem üzerinden)
 • Gereken tüm muafiyetlerin ve izinlerin alınması. (Canli Müzik, Gürültü vs.)

Atık Yönetimi

AYEL Çevre Danışmanlık olarak atık yönetimi konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermekteyiz. Bölgesel olarak yağ tutuculardan çıkan yağ posalarının alım ve bertaraf organizasyonunda yetkilendirilmiş tek firma olan Ayel Çevre Danışmanlık; Tehlikeli Atık Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıklarınızın tesis içinde toplanması, lisanslı firmalarca alınması, bertaraf edilmesi ve bu hizmetin yönetmelikler gereği belgelendirilmesinin sağlanması, Bitkisel Atık Yağ Yönetmeliği kapsamında bitkisel atık yağlarınızın tesis içinde toplanması, lisanslı firmalarca alınması, bertaraf edilmesi ve bu hizmetin yönetmelikler gereği belgelendirilmesinin sağlanması, Atık yönetmeliği kapsamında 200108 atık kodu ile belediyelerin kabul etmediği yağ posalarının bertaraf veya lisanslı biogaz tesislerine kabul organizasyonlarının yapılması gibi hizmetler vermekteyiz.

Çevresel Eğitimler

AYEL Çevre Danışmanlık olarak gerekli donanım ve birikimi ile Çevre Mevzuatları kapsamında çevresel konularda eğitimler vermektedir.

Biyogaz Lisanslandırma

AYEL Çevre Danışmanlık olarak biyogaz ve elektrik üretim tesisleri için lisanslandırma hizmeti vermekteyiz.